GRÜNDR Q

Lokalt samarbeid for internasjonal konkurranse


Drivhuset Østfold ønsker å gjøre Østfold til Norges best fylke å være Gründer! Her kan du lese om hvordan vi øsnker å legge til rette for å skape et utviklingssentrum for oppstartsbedrifter!

Kontakt

Nettverk


Mentorer
og investorer


Kjøp, salg og bytte
mellom startups

GRÜNDR Q

Drivhuset Østfold ønsker å gjøre Østfold til Norges best fylke å være Gründer! Her kan du lese om hvordan vi øsnker å legge til rette for å skape et utviklingssentrum for oppstartsbedrifter!

Kontakt

Nettverk

Mentorer
og investorer

Kjøp, salg og bytte
mellom startups

OM PROSJEKTET

Formålet med prosjekt Gründr Q er å etablere og utvikle et profesjonelt nettverk for oppstartsbedrifter i Østfold som motiverer til kjøp/salg/bytte av tjenester og produkter. Det vil vi få til ved å skape en møteplass og plattform mellom gründere og engasjerte personer/aktører i Østfold.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av SSB har Østfold en positiv utvikling med tanke på etableringsfrekvensen av nye aksjeselskaper. Derimot er det et fåtall som overlever de første fem kritiske årene, spesielt blant de yngre (16-24 år), samtidig som at norske selskaper på generell basis har utfordringer med å tenke, og komme seg på det internasjonale markedet.

Prosjektet vil være et bidrag til å skape flere vekstkraftige nyetableringer med fokus på bærekraftig vekst og drift. Prosjektet kommer til å adressere tre overordnede områder - nettverk, konkurransedyktighet og eksport. Gjennom nettverksbygging og kompetansehevende arrangementer og workshops, vil oppstartsbedrifter i Østfold få et bedre utgangspunkt for å lykkes. Prosjektet har som overordnet mål å skape større internasjonal konkurransedyktighet i SMB-bedrifter.

MÅLSETTINGER

Prosjekt Gründr Q har som mål å hjelpe oppstartsbedrifter i Østfold med å skape bærekraftig og eksportdyktig forretning. Med en fokus på unge gründere, ønsker vi å skape et nettverk av profesjonelle, kompetente og engasjerte mennesker. Gjennom dette samarbeidet skal vi gjøre Østfold (og senere Viken) til fylket som fremfor alt skaper og utvikler kompetanse, forretningsideer og arbeidsplasser

Prosjektmål har følgende 4 hovedmål:

  1. Kartlegge årsaker til at startups drevet av yngre har dårligere overlevelsesrate.

  2. Dele funnene i et diskusjonsforum med relevante personer/aktører i Østfold. Etter arrangementet vil det foreligge en handlingsplan for Østfold.

  3. Arrangere minimum 8 arrangementer med utgangspunkt i funnene fra undersøkelsen.

  4. Utvikle en digital plattform som gir oversikt over startups i Østfold, mentorer og styrekandidater.

VÅRE PARTNERE

Vi har mange partnere i vårt prosjekt! Under ser du en oversikt over de bedriftene og aktørene som allerede deltar i prosjektet, med forskjellige typer roller. Om du eller din bedrift også ønsker å delta, eller bidra til prosjektet, kan du benytte deg av kontaktskjemaet vårt.

KONTAKT OSS

Om du ønsker kontakt med prosjektgruppen, kan du benytte skjemaet under, eller ta kontakt med prosjektleder Bjørn Nyhus ved Drivhuset.

E-post & Tlf:

bjorn@drivhuset.no
+47 911 74 569